Per què plou?

La pluja és un fenomen meteorològic que consisteix en la caiguda de gotes d’aigua des dels núvols cap a la superfície terrestre. Però, per què plou? Quin és el procés que fa que l’aigua del mar o dels rius s’elevi fins al cel i després torni a baixar? En aquest article intentarem respondre aquesta pregunta de forma senzilla i entenedora.

El cicle de l’aigua

Per entendre per què plou, hem de conèixer el que es coneix com el cicle de l’aigua, que és el conjunt de canvis d’estat i de moviments que experimenta l’aigua en la natura. L’aigua pot estar en tres estats diferents: sòlid (gel), líquid (aigua) o gas (vapor). Aquests estats poden variar segons les condicions de temperatura i pressió.

El cicle de l’aigua es pot resumir en quatre etapes principals

  • Evaporació: L’aigua líquida dels oceans, els llacs, els rius o la humitat del sòl s’escalfa per l’acció del sol i passa a estat gasós, formant vapor d’aigua. Aquest vapor s’eleva cap a les capes altes de l’atmosfera, on es refreda.
  • Condensació: El vapor d’aigua refredat es transforma novament en aigua líquida, formant petites gotes que s’agrupen i donen lloc als núvols. Aquest procés es pot accelerar si hi ha partícules de pols o fum que facilitin la unió de les gotes.
  • Precipitació: Quan les gotes dels núvols són massa grans o pesades, no poden mantenir-se suspeses i cauen per efecte de la gravetat. Aquesta caiguda pot ser en forma de pluja, neu, calamarsa o granís, depenent de la temperatura i la pressió atmosfèrica.
  • Infiltració i escorrentia: L’aigua que cau sobre la superfície terrestre pot seguir dos camins: infiltrar-se en el sòl i formar aqüífers subterranis, o bé desplaçar-se per l’acció del pendent i formar corrents superficials que tornen als oceans, llacs o rius.

Deixa el primer comentari