Per què plou?

La pluja és un fenomen meteorològic que consisteix en la caiguda de gotes d’aigua des dels núvols cap a la superfície terrestre. Però, per què plou? Quin és el procés que fa que l’aigua del mar o dels rius s’elevi fins al cel i després torni a baixar? En aquest article intentarem respondre aquesta pregunta de forma senzilla i entenedora.

Imatge d'una estació meteorològica

El cicle de l’aigua

Per entendre per què plou, hem de conèixer el que es coneix com el cicle de l’aigua, que és el conjunt de canvis d’estat i de moviments que experimenta l’aigua en la natura. L’aigua pot estar en tres estats diferents: sòlid (gel), líquid (aigua) o gas (vapor). Aquests estats poden variar segons les condicions de temperatura i pressió.

El cicle de l’aigua es pot resumir en quatre etapes principals

  • Evaporació: L’aigua líquida dels oceans, els llacs, els rius o la humitat del sòl s’escalfa per l’acció del sol i passa a estat gasós, formant vapor d’aigua. Aquest vapor s’eleva cap a les capes altes de l’atmosfera, on es refreda.
  • Condensació: El vapor d’aigua refredat es transforma novament en aigua líquida, formant petites gotes que s’agrupen i donen lloc als núvols. Aquest procés es pot accelerar si hi ha partícules de pols o fum que facilitin la unió de les gotes.
  • Precipitació: Quan les gotes dels núvols són massa grans o pesades, no poden mantenir-se suspeses i cauen per efecte de la gravetat. Aquesta caiguda pot ser en forma de pluja, neu, calamarsa o granís, depenent de la temperatura i la pressió atmosfèrica.
  • Infiltració i escorrentia: L’aigua que cau sobre la superfície terrestre pot seguir dos camins: infiltrar-se en el sòl i formar aqüífers subterranis, o bé desplaçar-se per l’acció del pendent i formar corrents superficials que tornen als oceans, llacs o rius.

Leave the first comment