Com es detecten i es classifiquen els llamps: tot el que has de saber

Els llamps són un dels fenòmens meteorològics més espectaculars i alhora més perillosos que existeixen. Però com es poden detectar i classificar els llamps?

Com es detecten i es classifiquen els llamps: tot el que has de saber
Com es detecten i es classifiquen els llamps: tot el que has de saber

Els llamps són un dels fenòmens meteorològics més espectaculars i alhora més perillosos que existeixen. Però com es poden detectar i classificar els llamps? En aquest article us explicarem els principals mètodes i tipus de llamps que hi ha.

Què són els llamps i com es produeixen


Els llamps són descàrregues elèctriques que es produeixen quan hi ha una diferència de potencial entre dues regions amb càrrega elèctrica. Aquestes regions poden ser dins d’un mateix núvol, entre dos núvols o entre un núvol i la superfície terrestre. La descàrrega genera un escalfament i una expansió sobtada de l’aire, que provoca un so característic: el tro. A més, la descàrrega emet radiació electromagnètica en diferents freqüències, que es pot percebre com una resplendor: el llampec.

Com es detecten els llamps?


Per detectar els llamps, s’utilitzen uns sensors que capten la radiació electromagnètica emesa per les descàrregues. En funció de la freqüència de la radiació, es pot saber si el llamp és entre núvols (de molta alta freqüència) o de núvol a terra (de baixa freqüència). Per localitzar el punt exacte on ha caigut el llamp, calen diversos sensors que mesuren el senyal de la mateixa descàrrega alhora i envien la informació a un processador central que calcula la posició del llamp. Així, es pot fer un mapa dels llamps que cauen en una zona determinada i durant un període de temps concret.

Tipus de llamps


Els llamps es poden classificar segons la direcció de propagació i la polaritat de la càrrega que transporten. La majoria dels llamps són descendents, és a dir, que van del núvol cap a la superfície. Però també hi ha llamps ascendents, que s’originen a la superfície i pugen cap al núvol. Aquests són més freqüents quan hi ha estructures que sobresurten del terreny, com ara torres de comunicacions o edificis alts. Pel que fa a la polaritat, els llamps poden ser negatius o positius, segons si transporten càrrega negativa o positiva. Els llamps negatius són els més comuns i solen presentar una estructura ramificada. Els llamps positius són més rars i solen tenir un únic canal.

El Servei Meteorològic de Catalunya


Els llamps són uns indicadors molt útils per estudiar les tempestes i el seu comportament. El Servei Meteorològic de Catalunya disposa d’una xarxa de detecció de descàrregues elèctriques amb quatre sensors distribuïts pel territori, que permeten fer un seguiment dels llamps que cauen a Catalunya i fer-ne estudis estadístics. Segons les dades d’aquest servei, cada any es detecten uns 64.000 llamps de núvol a terra a Catalunya, sent el vessant sud del Pirineu i el Prepirineu les zones amb més dies de tempesta.

Leave the first comment