Com es mesura la velocitat i la direcció del vent?

El vent és el moviment de l’aire a l’atmosfera, causat per les diferències de pressió i temperatura entre les zones de la Terra. El vent té dues propietats fonamentals: la velocitat i la direcció..

Com es mesura la velocitat i la direcció del vent?
Com es mesura la velocitat i la direcció del vent?

El vent és el moviment de l’aire a l’atmosfera, causat per les diferències de pressió i temperatura entre les zones de la Terra. El vent té dues propietats fonamentals: la velocitat i la direcció. La velocitat és la rapidesa amb què es desplaça l’aire, i es mesura en metres per segon (m/s) o en quilòmetres per hora (km/h). La direcció és el punt cardinal des del qual prové el vent, i es mesura en graus (de 0º a 359º), sent el nord el 0º i el sud el 180º.

Per mesurar la velocitat i la direcció del vent, s’utilitzen diversos instruments meteorològics, que poden ser de diferents tipus segons el seu funcionament i la seva precisió. Alguns dels instruments més comuns són:

Aquests són alguns dels instruments que es fan servir per mesurar la velocitat i la direcció del vent, però n’hi ha d’altres més sofisticats o especialitzats per a diferents aplicacions. La mesura del vent és molt important per a diversos sectors com l’agricultura, el turisme, l’energia eòlica o la navegació, ja que el vent influeix en molts aspectes de la vida humana i natural.

Leave the first comment